Jullie hebben beslist te scheiden maar zitten met een aantal vragen … Je wenst je partner te verlaten maar je bent bang dat het tot een vechtscheiding komt en dat de kinderen hieronder zullen lijden.

Mijn dochter woont een week bij mij en een week bij haar papa. Er staat momenteel nog niets op papier. Ik vrees voor de toekomst.

Er loopt een procedure voor de rechtbank maar eigenlijk willen jullie zelf beslissen over het ouderlijk gezag en het verblijf van de kinderen.

De communicatie tussen ons loopt steeds slechter. Telkens als ik de kinderen ophaal, is er ruzie.

Mijn vriendin heeft me aangeraden om onze scheiding te regelen via een bemiddelaar. Wat is het verschil met een notaris of advocaat?

Sedert enkele jaren heb ik geen contact meer met mijn broer. Ik mis hem en zou graag het conflict willen uitpraten.

Conflicten binnen relaties brengen veel vragen en emoties met zich mee. Hierover praten in aanwezigheid van een onpartijdige bemiddelaar kan verhelderend werken.


BeFam is de bemiddelingspraktijk van erkend bemiddelaar Coopman Caroline te Oostende. BeFam houdt zich bezig met scheidings-, partner-, familiale en ouderschapsbemiddeling. Daarnaast kan je bij BeFam ook terecht voor individuele begeleiding of begeleiding van ouders, kinderen en koppels met relationele problemen.

Als jullie kiezen voor bemiddeling blijven jullie steeds rechtstreeks met elkaar communiceren onder begeleiding van een bemiddelaar. Als bemiddelaar help ik jullie op een efficiënte en gelijkwaardige wijze zelf te onderhandelen, zelf te zoeken naar en zelf te beslissen over oplossingen voor jullie conflict.

Tijdens de bemiddeling help ik jullie stap voor stap je standpunten los te laten en de bezorgdheden, wensen en verwachtingen van beiden te verkennen.

Binnen bemiddeling wordt er ruimte en tijd gecreërd om moeilijke, emotionele onderwerpen en onderliggende conflicten zichtbaar en bespreekbaar te maken. Op basis van juridische informatie wordt er daarna samen naar creatieve oplossingen gezocht die voor beiden een goed gevoel geven en aanvaardbaar zijn.

Samen beslissen in onderling overleg over het resultaat, verkleint de kans op conflicten bij het uitvoeren van jullie overeenkomst