Informatie over echtscheiding

Je overweegt om te scheiden ...
Jullie hebben weinig zicht op de verschillende scheidingswegen of procedures ...
Je hebt vragen omtrent scheiden en de hieraan verbonden financiŽle, materiŽle en emotionele gevolgen voor jezelf en de kinderen ...

Aan de hand van jullie vragen worden alle mogelijke echtscheidingsvormen met de daaraan verbonden voor- en nadelen duidelijk en uitgebreid toegelicht. Samen wordt bekeken welke oplossing of weg voor jouw/jullie situatie het best past en waar je hiervoor terecht kan.


Relatiebemiddeling

Jullie twijfelen om te scheiden maar raken er moeilijk uit ...
Jullie overwegen om een tijdje apart te wonen (proefscheiding) ...

Samen wordt er, in overleg, gekeken naar jullie knelpunten, verwachtingen en mogelijkheden om samen verder te gaan.
Indien jullie beslissen om (tijdelijk) apart te wonen, kan er een overeenkomst uitgewerkt worden.


Scheidingsbemiddeling

Jullie beslissen om apart te wonen (feitelijke scheiding) ...
Jullie willen scheiden of de relatie verbreken en kiezen om de overeenkomst zelf op te maken(echtscheiding door onderlinge toestemming) ...
Jullie zitten verwikkeld in een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting maar willen zelf onderhandelen over tijdelijke of duurzame regelingen over goederen, kinderen, of ...

Door middel van scheidingsbemiddeling kunnen jullie samen, met behulp van een bemiddelaar, op zoek gaan naar oplossingen voor de goederenverdeling, het huis en/of de kinderen.

Als bemiddelaar kijk ik erop toe dat de oplossingen die gevonden worden in het belang van beiden zijn en tegemoet komen aan jullie bezorgdheden en wensen. Tevens waak ik erover dat, indien er kinderen zijn, jullie kinderen zo weinig mogelijk lijden onder de scheiding.

Afspraken worden opgenomen in een overeenkomst voor echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) dat samen met een verzoekschrift kan worden neergelegd op de rechtbank van eerste aanleg. De overeenkomst kan ook dienen voor een notaris.


Ouderschapsbemiddeling

Jullie zijn samenwonend en beslissen om apart te wonen (feitelijke scheiding) en willen zelf regelingen over jullie kinderen uitwerken ...
Jullie zijn gehuwd en kiezen voor een echtscheiding door onderlinge toestemming waarbij jullie zelf een overeenkomst wensen op te maken over de kostenregeling, ouderlijk gezag en huisvesting van jullie zoon ...
Jullie zitten verwikkeld in een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting maar jullie willen eigenlijk zelf onderhandelen en beslissen over tijdelijke of duurzame regelingen over jullie kinderen ...
Jullie hebben een regeling op papier maar wensen nieuwe of andere afspraken te maken over jullie dochter ...
de communicatie met je ex-partner loopt niet goed en er rijzen steeds meer problemen over vastgelegde omgangsregeling, kostenregeling of ...
Thuis kan het zo niet meer verder met onze tienerdochter. Ze veegt aan alles haar voeten. Het lukt niet om elkaar te begrijpen en om duidelijke afspraken te maken ...
De regeling die de rechter heeft uitgesproken is voor ons veel te vaag ...


Na scheiding leven jullie als ex-partners maar blijven jullie ouder over de kinderen en is het van belang dat zij niet klem worden gezet in de conflicten. Als je kwaad bent op je (ex)-partner is het niet makkelijk om je constructief op te stellen als ouder. Dit vergt enorm veel inspanning.

Ouderschapsbemiddeling biedt ouders de mogelijkheid om samen een regeling uit te werken over de kinderen rond gezag, verbijf, kosten, beslissingen, ... Naast de aandacht voor het tegemoet komen van de regelingen aan jullie wensen en bezorgdheden, houd ik als bemiddelaar ook steeds de belangen van de kinderen voor ogen. Een doordachte, haalbare en aanvaardbare regeling verkleint de kans op conflicten.

Binnen ouderschapsbemiddeling kan er worden stilgestaan bij het (re)organiseren van het ouderschap en wordt er tijd gemaakt om de gevoelens ten aanzien van je (ex)-partner te ontkoppelen van jullie ouderschap.


Bemiddeling in familiegeschillen

Er zijn conflicten tussen familie- of gezinsleden (broers, zussen, ouders, grootouders, neven, ...) ...
Afspraken tussen ongehuwden worden niet nagekomen ...
Binnen de familie heersen er conflicten betreffende erfenissen, het plaatsen van oma in een rusthuis ...
Mijn partner slaat me. Ik weet niet meer wat ik moet doen ...
Je ex-partner blijft je lastig vallen ...

Bij partnergeweld, conflicten tussen familieleden of vrienden, stalking, afspraken die niet worden nageleefd, ... zoeken we samen naar aanvaardbare en haalbare oplossingen voor de meningsverschillen. Afspraken kunnen worden vastgelegd in een afsprakennota.