+32 59 49 00 44 info@befam.be
Binnen BeFam kan er worden bekeken hoe jullie als ouders ondersteuning kunnen geven aan jullie kinderen, voor, tijdens of na de scheiding.

Individuele coaching van kinderen bij scheiding

Ook jullie kinderen kunnen geholpen worden bij BeFam bij het verwerken van de scheiding en het aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Een scheiding brengt hun veilige wereld compleet overhoop. Niet alleen moeten ze het verlies verwerken maar hebben ze soms frustraties, onzekerheden of kwaadheid die ze willen uiten. Daar kinderen loyaal zijn naar hun ouders durven ze soms hun gedachten of gevoelens niet vertellen uit schrik om hun ouders te kwetsen. Sommige kinderen nemen de schuld van de scheiding op zich en denken dat mama is weggegaan van papa omdat het niet braaf was. Soms kiezen ze partij voor de ene ouder of aanvaarden ze de nieuwe partner binnen het gezin niet.

Soms voelen ze zich onzeker over de toekomst en hebben ze nood aan duidelijkheid over waar zal ik wonen, kunnen mijn vriendjes nog komen spelen, zal ik mama en papa nog zien, kan ik zeggen wat ik wil, mag ik op dezelfde school blijven, …

Binnen BeFam kunnen we al pratend en op een spelende wijze hen helpenbegeleiden en ondersteunen in al deze moeilijke situaties. Kinderen ervaren het positief dat er ook naar hen wordt geluisterd.

 

Coaching van ouders bij scheiding

Een scheiding schudt niet alleen jullie leven door elkaar maar ook het leven van jullie kinderen. Als ouder wil je de kinderen geen pijn aandoen of wil je niet dat ze hierdoor ongelukkig zijn. Kinderen hebben in moeilijke momenten hun ouders nodig. Soms is het niet steeds evident om naast de zorgen die de scheiding met zich meebrengt de signalen, het verdriet, de zorgen, … van de kinderen te zien. Soms ervaar je nood aan hulp om te weten hoe je de kinderen in deze moeilijke periode het best opvangt.

Binnen BeFam kan er worden bekeken hoe jullie als ouders ondersteuning kunnen geven aan jullie kinderenvoortijdens of na de scheiding.

Een breuk gaat voordien gepaard met spanningen en ruzies in het gezin. Kinderen voelen spanningen aan, ook zonder woorden. Ze maken zich in deze periode veel zorgen over hun ouders. Meestal worden de spanningen en conflicten niet besproken met kinderen waardoor ze gevoelens hebben van angst en onduidelijkheid. Samen zoeken we naar manieren om jullie spanningen en moeilijkheden naar de kinderen te benoemen en te plaatsen zodat de kinderenduidelijkheid krijgen over de situaties.

Jullie beslissen uiteen te gaan maar het moet nog verteld worden aan de kinderen of jullie weten niet hoe jullie de boodschap het best overbrengen aan de kinderen. Samen kunnen we een zo concreet mogelijk verhaal uitwerken over: wat je gaat zeggen, wanneer je het zal zeggen, of je dit samen zult doen of elk apart en wie dan eerst, wat je denkt dat de reacties van de kinderen zullen zijn, welke vragen verwacht je en wat ga je dan antwoorden, ga je proberen het niet te zwaar te maken of denk je dat het plechtig meedelen beter effect kan hebben, …

Na de beslissing moeten er regelingen getroffen worden over het gezag, verblijf, kosten, … van de kinderen. Veelal worden beslissingen hierover uitgevochten op de rechtbank en beslist er een rechter in jullie plaats over wat goed is voor jullie kinderen. Maar als ouder kennen jullie je kinderen het best en weten jullie wat belangrijk is voor hen waardoor het van belang is om jullie ouderschap in eigen handen te houden en hierover zelf te beslissen. Viaouderschapsbemiddelingkunnen jullie zelf onderhandelen en zelf beslissen over het gezag, de kosten, verblijf, … van jullie kinderen.
Als ouder is het zeker niet evident om met je ex-partner hierover rustig te onderhandelen. Sommige ouders zitten vol met frustraties, verdriet, kwaadheid, teleurstelling, … ten aanzien van hun partner, laat staan om dan in overleg met je ex-partner aan tafel te zitten. Soms heb je als ouder eerst tijd en ruimtenodig om los te komen van je ex-partner om daarna als ouder met je ex-partner te kunnen praten en hem te zien als ouder van jullie kinderen.

Als ouder kan het soms nodig zijn om eerst gesprekken te hebben waarbij je individueel ondersteund wordt om je ex-partner als ouder van jullie kinderen te zien en waarbij de kinderen de kans krijgen om ten aanzien van beide ouders loyaal te kunnen zijn. Voorbereidende gesprekken kunnen ouders helpen om de brug over te steken om in bemiddeling te stappen.