+32 59 49 00 44 info@befam.be
Ook jullie kinderen kunnen geholpen worden bij BeFam bij het verwerken van de scheiding en het aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Een scheiding brengt hun veilige wereld compleet overhoop.

Coaching van nieuw samengestelde gezinnen

Samenleven in een nieuw samengesteld gezin is een uitdaging voor (plus)kinderen en (plus)ouders die veel energie, flexibiliteit en aanpassing vraagt. Na een scheiding of een tijdje alleen te hebben gewoond, is het als ouder, partner en kinderen zoeken naar een nieuw evenwicht zodat elk lid van het gezin zijn/haar plekje vindt waar hij/zij zich zo goed mogelijk kan voelen. Als mama en plusmama sta ik dagelijks zelf voor deze uitdaging. Het is een zoektocht die niet steeds evident is. Het vraagt tijd, ruimte en energie om de weg naar jouw nieuw samengesteld gezin te vinden waarbij er rekening wordt gehouden met iedereen binnen het gezin en jullie omgeving.

Tijdens het eerste gesprek bekijken we hoe jullie de ondersteuning binnen jullie nieuw samengesteld gezin wensen en wie bij deze begeleiding wordt betrokken. Ik ga zowel aan de slag met (plus)kinderen en (plus)ouders of het ganse gezin.
We kunnen nadenken en afspraken maken over  hoe jullie de zaken (beter) willen organiseren, hoe je als ouder je eigen opvoeding een gezamenlijke opvoeding willen maken, wie de kinderen corrigeert, hoe je omgaat met ex-partners, hoe elk gezinslid een eigen plekje vindt, hoe je als partners een ‘aparte ruimte’ kan hebben om te blijven groeien in jullie relatie of … Indien jullie dit wensen kunnen afspraken steeds worden vastgelegd in een plusouderschapsplan.

 

Kortom,  samen gaan we op zoek naar een stabiele, boeiende en veilige omgeving in jullie gezin waarin iedereen kan genieten van de meerwaarde en de plusfactoren van een nieuw samengesteld gezin.